Medlemskap

För att bli medlem var vänlig skicka oss ett e-postmeddelande på panhardklubben@gmail.com eller ring oss på telefonnummer 0761 - 615278 med följande information:

1.) För- och efternamn
2.) Telefonnummer
3.) E-postadress

4.) Eventuellt bilinnehav

 

Medlemsavgift/år 300 kr 

familjemedlemskap/år 100 kr

avgiften betalas på PG 946335-7 

För betalning från utlandet, Nordea Bank: 

IBAN SE 1 730 000 000 030 392 114 976

BIC NDEASESS

I avgiften får Ni klubbens tidning, "Panhardläsning" som ges ut 3 gånger om året. 

Klubbens hemsida: www.panhardklubben.se