Styrelse

Styrelsen

Ordförande: Per Westin, per@clcsystems.se, tel: 0171 - 96195, 0708 - 964947

Sekreterare: Bo Bjerkborn, bo.bjerkborn@telia.com, tel: 046 - 151503, 0735 - 151570

Kassör och reservdelsmästare: Peter Lindskiöld, peppeh510@gmail.com, tel: 0761 - 615278

Ledarmöter: Mia Lindskiöld, hellstromsfru@gmail.com, tel: 0761 - 749149

                   Ulf Söderlind, uffe.s@telia.com, 0707 - 325892 eller 08 - 58031542

                   Torsten Åsberg, torsten0521@glocalnet.net, 0703 - 958891

Revisor:      Göran Krook, Goran_krook@telia.com

                   Ingvar Martinsson, ingvar@home.se